คนตัวเล็ก เป็นโลกกว้างแห่งความคิดอันสวยงาม เป็นโลกจิตนาการที่เมื่อถึงที่สุดแล้วเรากลับขาดเขลา-กลัว-ขัดแย้ง ต่อสู้กับสิ่งนี้เหมือนกับสิ่งแปลกหน้า โลกของคนตัวเล็กเป็นโลกใบใหญ่ขณะที่โลกของคนตัวใหญ่ กลับเล็กลงเรื่อยๆ

ข้อมูลหนังสือ