เมื่อนักเขียนลงไปพันตูอยู่กับงานของเขา กฎเกณฑ์หรือระเบียบใดๆของโลกนี้ก็พร้อมที่จะหลีกหน้าหลบหายในห้วงเวลาเช่นนี้ นักเขียนอาจไม่แปรงฟัน ไม่อาบน้ำ ไม่เปลี่ยนเสื้อผ้า ไม่กวาดบ้านถูบ้าน นักเขียนต้องการความอิสระอย่างยิ่งไม่ยอมให้ระเบียบของโลกใดๆมาแผ้วพาน แม้แต่่กฎเกณฑ์ของเวลา

ข้อมูลหนังสือ

  • บันทึกจากหุบเขาฝนโปรยไพร
  • ผู้เขียน: กนกพงศ์ สงสมพันธุ์
  • สำนักพิมพ์: นาคร
  • จำนวนหน้า: 293 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 3 — มีนาคม 2556
  • ISBN: 9789747032673