คนใบเลี้ยงเดี่ยว อันเสมือนการพูดถึงสภาพสับสนในจิตใจของปัจเจกบุคคล ซึ่งสำแดงอออกโดยพฤติกรรมอันเป็นผลพวงจากการเดินออกจากรากเหง้าเดิมของผู้คน เข้าสู่วัฒนธรรมใหม่โดยกระแสของวัฒนธรรมใหม่โดยกระแสของสังคม หลายคนจึงเป็นสิ่งชำรุดทางประวัติศาสตร์ ในขณะที่หลายคนสามารถพลิกเข้าเส้นชัยในระบบทุนได้

ข้อมูลหนังสือ

  • คนใบเลี้ยงเดี่ยว
  • ผู้เขียน: กนกพงศ์ สงสมพันธุ์
  • สำนักพิมพ์: นาคร
  • จำนวนหน้า: 211 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 7 — ตุลาคม 2554
  • ISBN: 9789747032642