“สะพานขาด” เล่มนี้ เป็นการรวมเรื่องสั้นรางวัลหนังสือแห่งชาติ ปี 2535 ของนักเขียนหนุ่มตลอดกาล กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ ซึ่งเรื่องสั้นเล่มนี้เป็นผลงานรวมเล่มครั้งแรกของเขาที่นำกลับมาตีพิมพ์อีกครั้งเป็นครั้งที่ 7 ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และยังช่วยเปิดมุมมองใหมๆ ได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลหนังสือ