สุดยอดศัตราวุธ ตอนที่ 2 กระบี่เลือดเดือดเป็นเรื่องราวที่สนุกไม่แพ้ ดาบเสียดฟ้าแม้แต่น้อย หากแต่เต็มไปด้วยความลึกล้ำ รวบรัดและแยบคายทั้งในกลวิธีการเขียน การดำเนินเรื่องราว จึงก่อให้เกิดความสนุกสนานเข้มข้นของเนื้อเรื่องตามแบบฉบับของ อุนสุยอัน อย่างแท้จริง

สุดยอกศัตราวุธ ตอนที่ 2 กระบี่เลือดเดือด จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนานเข้มข้นเพียงใด? มีความสุดยอดในวิทยายุทธ์การประลองต่อสู้แค่ไหน?และที่สำคัญจะดุเดือดเลือดพล่านอย่างไร?

ข้อมูลหนังสือ