"สุดยอดศัสตราวุธ ตอน กระบี่เลือดเดือด" เล่มนี้ เป็นตอนที่ 2 ต่อเนื่องจาก ตอน "ดาบเสียดฟ้า" ของ "อุนซุยอัน"    ทั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นตำนานเรื่องราวที่กอปรด้วยจินตาการอันบรรเจิด มากรักและเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงเท่านั้น หากแต่ผู้เขียนได้สอดใส่ประสบการณ์ อุดมการณ์และอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเข้าไป โดยอาศัยเทคนิคที่ลึกล้ำ รวบรัดและแยบคายแสดงออกมา "สุดยอดศัสตราวุธ ตอน กระบี่เลือดเดือด" เปิดตัวละครใหม่ชุมนุมวิทยายุทธ์แปลกใหม่ ทั้งแปดจอมดาบใหญ่ แปดโลกบาลใหญ่ ภูษฟ้ามีตะเข็บและที่เจ็ดแห่งแผ่นดินเขียนถึงสรรพวิชาทั้งลมปราณกระบี่และสภาวะกระบี่ ห่อผ้าที่แผ่พุ่งอาทิตย์พันดวง กระบวนท่าบทความกลหมากรุกอันแยบคาย เฮ้งเซี่ยวเจียะที่ถูกเรียกขานเป็นก้อนหินน้อย เหตุใดจึงชักกระบี่ด้วยเลือดเดือด   คงต้องพลิกอ่านจึงทราบได้

ข้อมูลหนังสือ