เรื่องราวความฝันอัน “ดิบ-ดี” ปราศจากน้ำตาล ไม่ใส่สี ไม่ปรุงกลิ่น คลุกเคล้าและบอกเล่าด้วยความสุข ด้วยปรารถนาจะให้ผู้อ่าน ฝันดีด้วยความรู้สึกเดียวกัน “หลับฝันดี” รวมเรื่องสั้นชุดนี้ไม่มีอะไรที่ทำให้ผู้อ่านฉงนใจว่า ทำไมต้องตั้งชื่อเรื่องแบบนี้ ไม่มีการซับซ้อนถึงที่มาของชื่อเรื่อง เพราะว่าผู้เขียนตั้งใจให้ผู้อ่านมีความสุขในขณะที่ได้อ่านงานชุดนี้ งานที่ควรอ่านก่อนนอนเพื่อที่จะมีหลับฝันดี นั่นคือประเด็นหลัก ส่วนประเด็นรองคือการที่ผู้เขียนให้เกียรติสถานที่ๆให้อารมณ์เขียนงานที่ดีแก่ผู้เขียน ผู้เขียนได้รับน้ำใจชั้นดีจากคุณปานเจ้าของเกสเฮาส์ที่ไม่คิดค่าบริการที่พัก แถมทำอาหารให้ทานอยู่บ่อยๆ อยู่เป็นเพื่อนดื่มเป็นนิจราวกับเป็นหน้าที่ และเรื่องบางเรื่องที่อยู่ในเรื่องสั้นชุดนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้เขียนได้มาจากการที่ผู้เขียนได้ร่วมวงดื่มกับคนแปลกหน้าผู้หนึ่งที่มากซึ่งไมตรี(เรื่องบริกรจากไอโอวา…ผู้เขียนนำมาปรับปรุงใหม่ตามแนวทางของผู้เขียน) เช่นนั้นผู้เขียนจึงขอตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้ให้ตรงกับสถานที่พักที่ผู้เขียนได้อยู่อาศัย นั่นคือชื่อเกสต์เฮาส์ในเมืองปายที่ชื่อ “หลับฝันดี”

ข้อมูลหนังสือ

  • หลับฝันดี
  • ผู้เขียน: 10 เดซิเบล
  • สำนักพิมพ์: กำมะหยี่
  • จำนวนหน้า: 168 หน้า
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กุมภาพันธ์ 2552
  • ISBN: 9789746381833