เป็นตอนพิสูจน์ฝีมือขั้นเด็ดขาดระหว่างเซี่ยงเส้าหลง กับผู้ช่วยอันเข้มแข็งของพระบิดารองหลี่ปู้เหว่ยนามก่วนตงแสและแล้ววันแห่งการรอคอยก็มาถึง รัฐฉินจัดพิธี บวงสรวงประจำฤดูใบไม้ผลิ ณ ริมแม่น้ำอุ้ยสุ่ยนอกเมืองเสียนหยาง มังกรดำเท็จเทียมถือจุติขึ้น เสี่ยวผานฉวยโอกาสประกาศธรรมจริยาธาตุน้ำ จัดระเบียบการปกครองแผ่นดินใหม่ เซี่ยงเส้าหลงได้รับแต่งตั้งเป็นแม่ทัพใหญ่ออกปราบศึก เขาจะดำเนินยุทธศาสตร์การรบอย่างไร

ข้อมูลหนังสือ