เจาะเวลาหาจิ๋นซี เล่มที่ 4 แรกเข้าสู่รัฐฉิน เป็นเหตุการณ์ที่ดำเนินสืบต่อมาจากเจาะเวลาหาจิ๋นซีเล่มที่ 1, 2 และ 3 รัฐฉินความจริงไม่ถือเป็นรัฐเข้มแข็ง ผู้วางรากฐานให้แก่รัฐฉินนั้นคือ ฉินมู่กง ส่วนความเข้มแข็งที่แท้จริงของรัฐฉินมาจากฉินเสี้ยวกง และจากการปฏิรูปของซางเอียง ด้านชีวิตความเป็นอยู่ชาวฉินอยู่อย่างเรียบง่าย ทั้งให้ความสำคัญกับการต่อสู้ความความดีความชอบด้านการทหารเป็นหลัก ในที่สุดเซี่ยงเส้าหลงมาถึงนครเสียนหยาง ซึ่งเป็นเมืองหลวงรัฐฉินและอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซีอานในปัจจุบัน หลังจากได้รับมอบหมายให้กลับไปยังรัฐจ้าว เพื่อจับเป็นพระยาเจ้ามฤคเจ้ามู่ โดยปลอมตัวเป็นชาวฉู่ ฉายาผู้งมงาย อาชาต่งควง...

ข้อมูลหนังสือ