จากผลการทดลองย้อนมิติการเวลาที่ล้มเหลวเป็นเหตุให้ยอดนักรบในศตวรรษที่ 21 เซี่ยงเส้าหลงถูกส่งมาอยู่ในยุคเลียดก๊กเมื่อสองพันกว่าปีก่อน ด้วยความบังเอิญทำให้เขาได้พบกับเสี่ยวผาน ซึ่งต่อมาด้วยความบังเอิญอีกเช่นกัน ทำเขาต้องผลักดันเสี่ยวผานให้กลายเป็นอิ๋งเจิ้ง และมีส่วนในการผลักดันเขาให้กลายเป็นปฐมกษัตริย์ผู้ร่วมแผ่นดินจีน จิ๋นซีฮ่องเต้ เส้นทางการช่วงชิงแผ่นดินเต็มไปด้วยขวากหนาม เซี่ยงเส้าหลงต้องฝ่าฟันเพื่อให้เสี่ยวผานที่เขาเลี้ยงดูมาได้กลายเป็นปฐมกษัตริย์ตามประวัติศาสตร์จีน

ข้อมูลหนังสือ