เขาคือกวีหลอนอักษรชั่วร้าย คล้ายสะบัดสายเยี่ยวเขียนหนังสือ เคยเข้าชิงซีไรต์ด้วยหนังสือทำมือ ชื่อของเขาคือ ?อุเทน มหามิตร? สยายความมืดคืบคลาน สร้างงานตัวหนังสือมีชีวิต เหนือพ้นความหมายเชยเคยลิขิต ถูกหรือผิด, เป็นเรื่องวิธีคิดมอง อ่านไปคล้ายไร้สาระ แต่แล้วต้องผงะ!! เขาเล่าเรื่องของ- โลกรอบตัวที่ตนคิดอ่านจ้องมอง แล้วร่ำร้องออกมาเป็นบทกวี โรคลากไส้ดินสอชั่วลัดนิ้วมือเดียว อ่านผ่านเดี๋ยวเดียวอาจร้อง –น่าบัดสี!! ทำสมองพร่าอ่านช้าช้าดูอีกที จะเห็นโลกใบนี้อีกแง่มุม ทะเล่อทะล่า 2-3 บรรทัด พลัดกับดักตรรกะเชยเคยขุดหลุม กับดักภาษามหาเชยเคยกลุ้มรุม โยนหลงหลุมแล้วเยี่ยวรดหมดภาพเดิม

ข้อมูลหนังสือ

  • ทะเล่อทะล่า 2-3 บรรทัด/โรคลากไส้ดินสอชั่วลัดนิ้วมือเดียว
  • ผู้เขียน: อุเทน มหามิตร
  • สำนักพิมพ์: ชายขอบ
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — ธันวาคม 2551
  • ISBN: 9789743935466