เสนีย์ เสาวพงศ์ จัดเป็นนักเขียนใน "กลุ่มบุกเบิก" ความคิดใหม่ทีทำงานศิลปะเพื่อชีวิตของคนที่เสียเปรียบในสังคม งานของเขานอกจากต่อสู้เพื่อเสนอแนวทางใหม่แล้ว ยังต่อสู้เพื่อเปิดโปงจุดที่ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นประชาธิปไตย และจุดที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ของดความคิดต่างๆในสังคมเก่าอีกด้วย

ข้อมูลหนังสือ

  • ความรักของวัลยา
  • ผู้เขียน: เสนีย์ เสาวพงศ์
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 216 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — ตุลาคม 2548
  • ISBN: 9789743235863