นำความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-พม่าในมิติมุมมองข้างพม่าออกมานำเสนอ จากองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม โดยผ่านบทความจำนวน ๗ เรื่อง ได้แก่

ศึกตะเบงชเวตี้และศึกบุเรงนอง, ศึกอลองพญา, เชลยอยุธยาในราชสำนักพม่า, เชลยไทยในมัณฑะเลย์, รามเกียรติ์ในราชสำนักพม่าไปจากกรุงศรีอยุธยา, บทเพลงโยธยาสามเพลงอันแสดงถึงลักษณะไทยในประเทศพม่า ดนตรีพม่ายุคจารีต และนัต : ผีอารักษ์ในสังคมพม่า

อาจารย์สุเนตร ชุตินธรานนท์ แห่งสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งท่านเป็นบรรณาธิการหนังสือเล่มนี้เขียนในคำนำของหนังสือนี้ว่า
“เป็นเพียงความพยายามของคนไทยจำนวนหนึ่งที่ประสงค์อยากจะขยายองค์ความรู้ด้านพม่าศึกษาในแวดวงการศึกษาและการอ่านของไทย ถึงแม้ความคาดหวังนั้นออกจะดูยิ่งใหญ่เกินตัว เพราะยังมีเรื่องราวอีกมากหลายที่สำคัญ และสัมพันธ์โดยตรงต่อการทำความเข้าใจปัญหาไทย-พม่าที่ยังมิได้ถูกนำมาเผยแพร่ แต่คณะผู้จัดทำก็ยินดีที่ได้เริ่มต้น  ลงมือทำความตั้งใจดังกล่าวให้เห็นเป็นรูปธรรมขึ้นได้”

ข้อมูลหนังสือ