เวลานึกถึงญี่ปุ่น คนมักพูดถึงความเป็นระบบระเบียบของสังคมอันเคร่งครัดที่ผู้คนทำงานหนัก

ทว่าสิ่งที่ดำเนินไปควบคู่กับโลกอันเคร่งครัดนี้คือโลกอีกใบที่ทุกความฝันและทุกแฟนตาซีสามารถกลายเป็นความจริงโดยเฉพาะในโตเกียว พื้นที่อันเต็มไปด้วยกลุ่มวัฒนธรรมย่อยจำนวนมาก

เปิดโอกาสให้กับการแสดงออกที่แตกต่างหลากหลาย

ทำให้ไม่ว่าใครก็สามารถพบที่ทางของตัวเองได้ในมืองที่ทุกสิ่งเคลื่อนไหวไปอย่างรวดเร็วแห่งนี้

ข้อมูลหนังสือ

  • THE GHOSTS OF TOKYO
  • ผู้เขียน: รติพร ชัยปิยะพร
  • สำนักพิมพ์: Sidea
  • จำนวนหน้า: 160 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2562
  • ISBN: 9789743159909