หนังสือที่จะพาผู้อ่านเข้าไปค้นหาความหมายของชีวิตและการดำรงอยู่ของชีวิต ผ่าน 10 เรื่องราวของผู้รับการเยียวยาบำบัด

ดร.ยาลอม เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้น ประหนึ่งบทกวีที่ย้อนทำความเข้าใจก้นบึ้งทางจิตใจของผู้รับการบำบัดเยียวยาแต่ละรายถ้อยความที่ร้อยเรียงถักทอขึ้นอย่างละเมียดละไม ทำให้เราได้หวนระลึก ทบทวนถึง "พลัง ชีวิต และความฝัน" ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ข้อมูลหนังสือ

  • พลัง ชีวิต และความฝัน เรื่องเล่าจากห้องบำบัด
  • แปลจากหนังสือ: Creatures of a Day: And Other Tales of Psychotherapy
  • ผู้เขียน: Irvin D. Yalom
  • ผู้แปล: ปริญดา วิรานุวัตร
  • สำนักพิมพ์: เอสไอเดีย (Sidea)
  • จำนวนหน้า: 304 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2561
  • ISBN: 9789743159893