"ไม่มีสิ่งใดนอกจากการมีโอกาสอยู่กับพระองค์เท่านั้นที่สามารถทำให้รู้สึกได้ถึงความเป็นมนุษย์อันลุ่มลึก เสียงหัวเราะของท่านที่ดังกังวานก้องความสนุกสนานที่ส่งต่อถึงผู้อื่นได้ และอารมณ์ขันแบบสุภาพนุ่มนวล อีกทั้งมีกระแสพลังอันสงบเย็นให้ความมั่นใจและอบอุ่นหลั่งไหลไม่ขาดสาย เหล่านั้นไม่มีใบแสดงผลใดๆ ที่สามารถเก็บบันทึกเอาไว้ได้"

จาก 'คำนำบรรณาธิการ' โดย ราชีพ เมห์โรตระ

 

"ความทุกข์ที่เราไม่ปรารถนาและความสุขที่เราต้องการไขว่คว้ามานั้นล้วนเป็นผลที่เกิดจากเหตุต่างๆ นอกเหนือจากนั้นไม่มีผู้สร้างผู้สร้างสูงสุดก็คือจิตของเรา"

จากบท 'พุทธศาสนา'

 

"หากเราต้องปล่อยวางจากสิ่งต่างๆ เพียงเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงแท้ถาวรเราก็ควรปล่อยวางจากหนทางที่เรากำลังแสวงหาเพราะว่ามันก็ไม่เที่ยงแท้ถาวร คำถามไม่ได้อยู่ที่ว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงแต่คำถามอยู่ที่มันมีคุณค่าแก่การใฝ่หาหรือไม่คุ้มค่าที่จะเข้าถึงหรือไม่หากคำตอบคือใช่ จึงน่าปรานาที่จะได้มา"

จากบท 'สภาวะ'

ข้อมูลหนังสือ