"การเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในด้านการวิเคราะห์ทางการเมือง ขอบเขตและแนวการศึกษาทางรัฐศาสตร์และปรัชญาสังคมศาสตร์ในระดับหลังปริญญาตรี ทำให้ผู้เขียนต้องหันกลับไปทบทวนสิ่งที่เคยเรียนรู้มาและหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการอธิบายในทางสังคมศาสตร์ และผลกระทบต่อการศึกษาวิเคราะห์ทางการเมือง งานเขียนชิ้นนี้จึงเป็นเพียงผลจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานสอนดังกล่าวเท่านั้น แต่ยังเป็นการทดลองนำเสนอในสิ่งที่ตนเองได้รับมาจากการพยายามจัดระเบียบความคิดในด้านนั้น"

คำนำในการพิมพ์ครั้งที่หนึ่ง

ข้อมูลหนังสือ

  • การอธิบายกับการวิเคราะห์ทางการเมือง
  • ผู้เขียน: อนุสรณ์ ลิ่มมณี
  • สำนักพิมพ์: ศยาม
  • จำนวนหน้า: 160 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2561
  • ISBN: 9789743159879