“หลายๆ คนที่ได้สัมพันธ์กับกระบวนการแห่งชีวิต โดยผ่านจินตภาพหรือประสบการณ์ลี้ลับที่แวบเกิดขึ้น จะรู้สึกว่าตัวเองหวนหาโครงสร้างทางสังคม หารูปแบบจากภายนอกเพื่อให้ความยุติธรรมแก่ประสบการณ์เลิศล้ำที่ได้มา ก็อีกนั่นแหละ เฮสเสได้แฝงคำสอนไว้ในงานของเขา ขอให้มองเข้าไปด้านในของตัวคน สันนิบาตอยู่ในนั้น หอจดหมายเหตุเต็มด้วยหลักฐานประวัติศาสตร์อายุสองพันล้านปีก็คือสมองของคุณนั่นเอง จงใช้มันกับผู้ที่สามารถจะเดินทางไปกับคุณได้ แต่ก็ต้องจำไว้เสมอว่าความแตกต่างภายนอกนั้นเป็นมายา ความเป็นหนึ่งเดียวเกี่ยวพันนั้นอยู่ภายใน สันนิบาตอยู่ในตัวคุณ รายล้อมตัวคุณตลอดเวลา”

- ทิโมธี เลียรี

ข้อมูลหนังสือ

  • ท่องตะวันออก (ปกแข็ง)
  • แปลจากหนังสือ: THE Journey To The East
  • ผู้เขียน: Hermann Hesse
  • ผู้แปล: สดใส
  • สำนักพิมพ์: เคล็ดไทย
  • จำนวนหน้า: 168 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2561
  • ISBN: 9789743159817