"โสกราตีส" คือหนังสือสือปรัชญาที่เกี่ยวโยงกับชื่อของหนังสือโดยตรง โดยเนื้อหาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆในเชิงปรัชญา ของ โสกราตีส และต่อมาถูกทอดถ่ายเรื่องราวโดย เปลโต้อีกที และ ในเล่มนี้ก็ถูกแปลมาเป็นภาษาไทยอีกที โดยสำนวนการแปล ของ ส.ศิวรักษ์ ซึ่งเป็นผู้ที่เคยศึกษาปรัชญามาโดยตรง จึงทำให้เนื้อหาต่างๆที่ถูกถ่ายทอดออกมาจากต้นฉบับ ทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมอีกทั้งยังย่อยข้อมูลต่างๆ ออกมาให้เข้าใจได้ง่ายอีกด้วย

ข้อมูลหนังสือ