นาร์ซิสซัส กับ โกลด์มุนด์ คือตัวแทนของสองขั้วที่แตกต่างในตัวเราทุกคน นาร์ซิสซัสกับโกลด์มุนด์ กัลยาณมิตรผู้มีธรรมชาตินิสัยใจคอและความถนัด แตกต่างกันคนละขั้ว ต่างได้เติมเต็มชีวิตให้แก่กันและกันเพราะการเคารพในความแตกต่าง นาร์ซิสซัสถนัดใช้ปัญญาในโลกแห่งความคิดอบร่ำอยู่กับคุณธรรมแห่งศาสนาและจิตวิญญาณ เป็นครูผู้ชี้ทางแก่วิญญาณที่อ่อนแอ ส่วนโกลด์มุนด์อบอุ่นอยู่ในโลกแห่งสัมผัส เรียนรู้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง เห็นความงามของทุกสิ่ง ทั้งดีและร้าย กัลยาณมิตรทั้งสอง

คือ ความงาม คือความรัก คือความสมบูรณ์

ข้อมูลหนังสือ

  • นาร์ซิสซัสกับโกลด์มุนด์ (ปกแข็ง)
  • แปลจากหนังสือ: Narcissus and Goldmund
  • ผู้เขียน: Hermann Hesse
  • ผู้แปล: สดใส
  • สำนักพิมพ์: เคล็ดไทย
  • จำนวนหน้า: 496 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2561
  • ISBN: 9789743159718