หนังสือรวมนิทานและเรื่องสั้นของ เฮอร์มานน์ เฮสเส ชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะเร้นลับของจิตใจมนุษย์ได้อย่างมีเสน่ห์ชวนติดตาม ผู้เขียนได้สอดแทรกกลวิธีทางจิตวิเคราะห์ ซึ่งไม่เพียงแต่ให้ผู้อ่านเกิดความบันเทิงใจเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้ใช้ความคิดใคร่ครวญถึงความเป็นจริงของ อาณาจักรทางวิญญาณอันไม่จำกัดเวลา ของมนุษย์ได้อย่างกว้างขวาง แต่ละเรื่องมีเค้าโครงแตกต่างกันไป ล้วนแสดงถึงความเป็นอมตะในคุณลักษณะบางประการของมนุษย์ 

ข้อมูลหนังสือ

  • เพลงขลุ่ยในฝัน (ปกแข็ง)
  • แปลจากหนังสือ: Strange News from Another Star
  • ผู้เขียน: Hermann Hesse
  • ผู้แปล: สดใส
  • สำนักพิมพ์: เคล็ดไทย
  • จำนวนหน้า: 178 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2561
  • ISBN: 9789743159640