เพลงขลุ่ยในฝัน

นิทานและเรื่องสั้นใน เพลงขลุ่ยในฝัน ล้วนชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะลี้ลับของจิตใจมนุษย์ได้อย่างมีเสน่ห์ชวนติดตาม ผู้เขียนได้สอดแทรกกลวิธีทางจิตวิเคราะห์ ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้ผู้อ่านเกิดความบันเทิงใจเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้ใช้ความคิดใคร่ครวญถึงความจริงของ ‘อาณาจักรทางวิญญาณอันไม่จำกัดเวลา’ ของมนุษย์ได้อย่างกว้างขวาง นิทานและเรื่องสั้นแต่ละเรื่องมีเค้าโครงเรื่องแตกต่างกันไป แต่ล้วนชี้ให้เห็นถึงความเป็นอมตะในคุณลักษณะบางประการของมนุษย์ที่มิได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

เพลงขลุ่ยในฝัน หนังสือรวมนิทานและเรื่องสั้นของเฮอร์มานน์ เฮสเส ชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะเร้นลับของจิตใจมนุษย์ได้อย่างมีเสน่ห์ชวนติดตาม ผู้เขียนได้สอดแทรกกลวิธีทางจิตวิเคราะห์ ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้ผู้อ่านเกิดความบันเทิงใจเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้ใช้ความคิดใคร่ครวญถึงความเป็นจริงของ ‘อาณาจักรทางวิญญาณอันไม่จำกัดเวลา’ ของมนุษย์ได้อย่างกว้างขวาง แต่ละเรื่องมีเค้าโครงเรื่องแตกต่างกันไป

ล้วนแสดงถึงความเป็นอมตะในคุณลักษณะบางประการของมนุษย์ลีลาการประพันธ์ของเฮสเสเป็นที่ยอมรับด้านความงามในการใช้ภาษา โดยเฉพาะการพรรณนาเชิงบุคลาธิษฐาน รวมนิทานและเรื่องสั้นเล่มนี้สะท้อนความคิด และความงดงามในการใช้ภาษาได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ข้อมูลหนังสือ

  • เพลงขลุ่ยในฝัน (ปกแข็ง)
  • แปลจากหนังสือ: Strange News From Another Star and Other Stories
  • ผู้เขียน: Hermann Hesse
  • ผู้แปล: สดใส
  • สำนักพิมพ์: เคล็ดไทย
  • จำนวนหน้า: 208 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2561
  • ISBN: 9789743159640