“เรามิอาจทำความเข้าใจเมือง การบริหารจัดการเมืองสมัยใหม่ในประเทศไทยได้ โดยไม่ทำความเข้าใจกับโครงสร้างทางอำนาจที่เป็นอยู่หลังการปฏิวัติสยาม 2475 นั่นคือ การเมืองท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับการบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นหนึ่งในสามระดับการบริหารปกครองของประเทศ การเมืองท้องถิ่นนั้นเป็นสนามของการเลือกตั้งที่อยู่ใกล้ตัวกับประชาชน ที่โดยทฤษฎีแล้วสามารถเลือกตัวแทนของพวกเขาไปนั่งในสภาเทศบาล เพื่อทำการออกกฏหมายและบริหารเมืองของพวเขา”

เปิดความเข้าใจถึงความเป็นมาของ “เทศบาล” ในฐานะหน่วยการเมืองของประชาชนที่อยู่ท่ามกลางสมรภูมิระหว่าง “การกระจายอำนาจ” และ “การรวมศูนย์อำนาจ” ตลอดช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์

ข้อมูลหนังสือ

  • เทศบาล: พื้นที่ เมือง และกาลเวลา
  • ผู้เขียน: ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
  • สำนักพิมพ์: ศยาม
  • จำนวนหน้า: 179 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2560
  • ISBN: 9789743159572