เขี้ยวเสือไฟ เป็นวัตถุทางความเชื่อ เชื่อกันว่ามีอำนาจที่สะกด ข่ม หรือป้องกันสิ่งชั่วร้ายในป่าดงพงไพรได้

นอกจากเนื้อหาที่สะท้อนความเป็นอยู่ทางสังคมแล้ว เรื่องเขี้ยวเสือไฟ ยังมีการสะท้อนอารมณ์ทะเทือนใจ ความสุนทรียภาพ และความงดงามของฉากต่าง ๆ ผ่านภาษาที่เปี่ยมไปด้วยความสละสลวยงดงาม

ข้อมูลหนังสือ

  • เขี้ยวเสือไฟ (ฉบับ 2 ภาษา)
  • ผู้เขียน: มาลา คำจันทร์
  • สำนักพิมพ์: เคล็ดไทย
  • จำนวนหน้า: 698 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2560
  • ISBN: 9789743159497