“ ห้องส่วนตัว เป็นงานเขียนที่ท้าทายความคิดความเชื่อในยุคที่ผู้หญิงถูกตีกรอบไว้ในค่านิยมแบบวิกตอเรียน แต่ยังคงมีความทันสมัยในเนื้อหาจวบจนทุกวันนี้ ที่ผู้หญิงทั่วโลกยังต้องต่อสู้เรียกร้องความเสมอภาคการไม่เลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งเพศ และการรื้อถอนปรับเปลี่ยนค่านิยม ประเพณีวัฒนธรรมที่กดผู้หญิงไม่มีพื้นที่ส่วนตัวของตนเองทั้งในบ้านและในสังคม
ห้องส่วนตัวจึงเป็นงานอมตะ ท้าทายความคิด ควรค่าแก่การอ่านและการแลกเปลี่ยนสนทนา เพื่อร่วมกันหาคำตอบว่าทำไมเครื่องมือ (ในการดำรงชีพ) และพื้นที่ในการพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงจึงยังคงมีอย่างจำกัดแม้ในทุกวันนี้และยังมีผู้หญิงอีกจำนวนไม่น้อย ที่มีสภาพเช่นทาส ถูกกดขี่ข่มเหง และแสวงหาประโยชน์ระหว่างสงครามโลกสองสมัย

วูล์ฟ คือนักเขียนหญิงเพียงไม่กี่คนที่มีบทบาทสำคัญรันวงการวรรณกรรมของอังกฤษและ เป็นสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มบลูมสบิวรี (Bloomsbury) กลุ่มนักเขียน, ปัญญาชน และศิลปินที่รวมตัวกันเป็นมูฟเมนต์สำคัญในวิกฤตศรัทธาของมนุษย์ศตวรรษที่ 20

“งานเขียนของวูล์ฟ เน้นย้ำเสมอว่าวรรณกรรมที่ยอดเยี่ยมไม่ได้ออกมาจากปลายปากกาของนักเขียนชาย หรือหญิง หากแต่เขียนโดยชายหรือหญิงผู้สูญเสียผัสสะรับรู้ว่าตนเป็นชายหรือหญิงขณะ เขียน

ข้อมูลหนังสือ