"เรื่องเล่าจากดงลึก" กล่าวถึงป่าดงพงพี ชีวิตพื้นบ้านพื้นเมืองของคนพื้นเมืองล้านนาในอดีตกาล เมื่อครั้งที่ป่าดงพงไพรยังกว้างใหญ่ จับจุดปัจจุบันของเรื่องที่ปี พ.ศ. 2522 ช่วงเวลานั้นผู้เขียนยังเป็นครูบ้านนอกหลายที่หลายแห่งในเขตอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ไปเป็นครูดอยก็ในช่วงเวลาระหว่างนั้น ได้ประสบพบเห็น ได้ยินได้ฟัง ได้คลุกคลีเกี่ยวกับผู้คน เหตุการณ์ และวิถีชีวิตดั้งเดิมแล้ว จุดมุ่งหมายอีกอย่างก็คือ อยากให้หนังสือเล่มนี้มีส่วนในการอนุรักษ์ป่าดงพงพี วิถีชีวิตดั้งเดิมเอาไว้

ข้อมูลหนังสือ

  • เรื่องเล่าจากดงลึก
  • ผู้เขียน: มาลา คำจันทร์
  • สำนักพิมพ์: เคล็ดไทย
  • จำนวนหน้า: 208 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 15 — มีนาคม 2564
  • ISBN: 9789743158292