จดหมาย 36 ฉบับ 1 ล้านความรักและโลกใบนี้ เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลคนหนึ่งที่มีฐานะเป็นทั้งลุง และอาในเวลาเดียวกัน กับหลาน 2 คน ซึ่งผู้ใหญ่ได้เป็นผู้เขียนจดหมายให้เด็กที่เพิ่งลืมตามองดูโลกได้ไม่นาน แต่เนื้อหาวิธีการเหมือนเขียนให้ผู้ใหญ่อ่าน จดหมายที่เขียนนั้น เล่าเรื่อง ชีวิต มิตรภาพ และเรื่องอื่นๆอีกจำนวนหนึ่ง เนื้อความในจดหมายนอกจากเขียนให้หลาน 2 คนอ่าน ผู้เขียนยังตั้งใจเขียนให้ผู้ใหญ่ทั่วไปได้อ่านด้วย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จดหมายคือ หลักฐานสำคัญชนิดหนึ่ง “จดหมาย 36 ฉบับ 1 ล้านความรักและโลกใบนี้”จึงเป็นหลักฐานทางมิตรภาพระหว่างผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ และผู้ใหญ่กับเด็ก ได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลหนังสือ

  • จดหมาย 36 ฉบับ
  • ผู้เขียน: ญามิลา
  • สำนักพิมพ์: สยามปริทัศน์
  • จำนวนหน้า: 254 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2556
  • ISBN: 9789743156588