"ดงคนดิบ" เป็นนวนิยายว่าด้วยเรื่องผีสาง อันเป็นความเชื่อที่ฝังร่างลึกในแผ่นดินภาคเหนือโดยที่ผู้เขียนได้ผูกเรื่องราวไว้อย่างน่าติดตาม ในขณะเดียวกันก็ได้ตีแผ่ด้านมืด ในจิตใจของผู้คนในสังคมชนบทอย่างถึงแก่น

ข้อมูลหนังสือ