แซมเข้าไปตามหาโฟรโดในหอคอยของพวกออร์ค พบพวกออร์คทะเลาะวิวาทกันเพื่อแย่งชิงข้าวของของโฟรโด โดยเฉพาะเสื้อเกราะมิธริล แซมพบโฟรโดถูกขังอยู่ที่ยอดบนสุดของหอคอย จึงคืนแหวนให้แล้วพากันหนีออกมา ทั้งสองเดินทางต่อจนไปถึงเมาท์ดูม กอลลัมปรากฏตัวขึ้นอีกครั้ง

ข้อมูลหนังสือ

  • The Lord of the Rings: กษัตริย์คืนบัลลังก์
  • แปลจากหนังสือ: The Lord of the Rings: The Return of the King
  • ผู้เขียน: J. R. R. Tolkien
  • สำนักพิมพ์: แพรวเยาวชน
  • จำนวนหน้า: 605 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 14 — กุมภาพันธ์ 2556
  • ISBN: 9789742474515