มีใครบ้างที่จะไม่มองไปยังมหาปราสาทนครวัดและเมืองรกร้างพร้อมพิระมิดของอาณาจักรมายา และจะไม่รู้สึกว่าความวิบัติล่มจมแบบเดียวกันนี้อาจเกิดขึ้นกับสังคมยุคนี้ได้เช่นกัน ? หลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายบ่งชี้สัญญาณอันตรายว่า แม้จะมีความมั่งคั่งและก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างไม่เคยมีมาก่อน แต่สังคมปัจจุบันกลับกำลังถอดแบบความล่มจมและมุ่งสู่หายนะด้วยอัตราเร่ง ในลักษณะเดียวกับสังคมซึ่งล่มสลายไปแล้วในอดีตเคยประสบ ในหนังสือสะท้านยุคสมัยเล่มนี้ จะไขปริศนาดำมืดแห่งอดีตกาล เพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติในอดีตอันใกล้

 

“หนังสือชั้นยอด...Collapse หนังสือดีที่จะไม่มีวันล้าสมัย เพราะถ่ายทอดสัจธรรมจากอดีตที่คนปัจจุบันจะต้องสำเหนียกอย่างเร่นด่วน”

สฤณี อาชวานันทกุล | ประชาชาติธุรกิจ

 

“คนไทยควรอ่านหนังสือเล่มนี้”

ดร.สารสิน วีรพล | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์

 

“ผู้เขียนพยายามวิเคราะห์ว่า เหตุใดสังคมซึ่งล่มสลายจึงไม่สามารถเลือกหนทางแก้ปัญหาเพื่อให้ตัวอยู่รอดได้..ปัจจัยที่จะทำให้เกิดอย่างนั้นมีได้หลายอย่าง และล้วนแต่น่าสนใจทั้งสิ้น”

ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ | มติชนรายสัปดาห์

 

“เป็นหนังสือที่มีค่ายิ่งสำหรับชาวโลก ตั้งแต่วันที่ผมอ่านจบ ผมคิดอยู่เสมอว่า จะทำอย่างไรคนไทยจึงจะมีโอกาสได้อ่านอย่างทั่วถึง...หนังสือที่มีความเป็นอมตะอีกเล่มหนึ่ง ...สถาบันการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมฯ ขึ้นไปต้องมีไว้ให้เยาวชนอ่าน”

ดร.ไสว ยุญมา | อดีตนักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ธนาคารโลก

 

“ปลุกวิญญาณนักจัดการงานวิจัยของผมให้ลุกโพลง...ผมอยากให้เมืองไทยมีการวิจัยเชิงมหภาพแบบนี้บ้าง”

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช | ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

ข้อมูลหนังสือ