สารคดีพยัคฆ์ทมิฬสิ้นชาตินี้เป็นเรื่องแรกในสารคดีสงครามชุด The Wild Chronicle กล่าวถึงเรื่องราวสงครามกลางเมืองในประเทศศรีลังกา ที่มีสาเหตุมาจากปัญหาเชื้อชาติระหว่างชาวสิงหล และชาวทมิฬ 
     เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้แบ่งตามเหตุการณ์ประวัติศาสตร์หกช่วง คือ ช่วงก่อนสงคราม ช่วงก่อตัว (มักเรียกกันว่า Eelam War I) ช่วงการแทรกแซงของอินเดีย (Indian Intervention) ช่วงพยัคฆ์ทมิฬสร้างชาติ (เรียกกันว่า Eelam War II ในลักษณะเดียวกัน) ช่วงการกลายเป็นรัฐ (เรียกกันว่า Eelam War III) และช่วงสุดท้าย (เรียกกันว่า Eelam War IV).... 
     งานเขียนชิ้นนี้ไม่ใช่งานวิชาการ และ จะไม่แกล้งเป็น 
     ข้อมูลส่วนใหญ่เกิดจากการติดตามข่าว และบทความจากทั้งสื่อของรัฐ กบฏ และชาวบ้านทั้งทมิฬและสิงหล หลายๆ เรื่องในนี้ยังไม่มีการชำระ เป็นเพียงความจริงบางด้าน ผ่านบางมุมมอง 
     วิชาประวัติศาสตร์เองก็เป็นเช่นนี้ มันคือบันทึกจากคนหลายคน มองจากต่างพื้นฐาน ต่างกรรม ต่างวาระ แม้จะมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็น “ความจริง” ขึ้นมาแล้ว แต่เมื่อมีหลักฐานชิ้นใหม่ “ความจริง” นั้นก็สามารถถูกขยายความ หรือถูกล้มล้างได้ 
     แต่ยิ่งอ่านมาก ยิ่งหาข้อมูลของฝ่ายต่างๆ มาก เราจะมี “ความเข้าใจ” มากขึ้น ได้รับแง่คิดมุมมองที่ดีจากเรื่องราวนั้นๆ มากขึ้น 
     ...นั่นเพราะในทางหนึ่งประวัติศาสตร์ก็คือวิชาธรรมชาติวิทยาที่ศึกษาสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์... 
     ...สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต สะท้อนสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน...
     ...สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต... 
     เมื่อเราเข้าใจมัน เราจะมีความรู้เท่าทันตัวเองมากขึ้น... 
     ความรู้เท่าทันตนเองนั้จะทำให้เราสามารถมองโลกด้วยความเป็นกลาง เห็นสิ่งต่างๆ เป็นของธรรมดา ไม่ถูกพัดพาไปด้วยกระแสใดๆ ที่คนอื่นสร้าง 
     ความรู้เท่าทันตนเองนี้ คือสุนทรีย์ของวิชาประวัติศาสตร์ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากการศึกษา ไขว่คว้า ผจญภัยไปค้นหามันเท่านั้น 

ข้อมูลหนังสือ