รวม 12 เรื่องสั้น สะท้อนวิถีชีวิตของคนเกาหลีและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม นับตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองจนปัจจุบัน ผ่านตัวละครที่เป็นภาพตัวแทนของชนชาติเกาหลี ซึ่งล้วนต้องแบกภาระในรูปแบบต่างๆ ทั้งทางกายและใจ เรื่องราวทั้ง 12 เรื่อง ต่างแสดงให้เห็นถึง การดำรงอยู่ที่ยากลำบากของมนุษย์ในทุกยุคสมัย ทุกแห่งหน ไม่ต่างกับผีเสื้อตัวน้อยปีกขาดที่ต้องบินฝ่าทะเลกว้าง ทั้งที่อ่อนแรงเพราะถูกแรงลมและคลื่นซัด... แล้วคุณผู้อ่านได้สัมผัสกับความเป็นเกาหลีที่แท้จริงจากหนังสือเล่มนี้