วิดีโออาร์ตเข้ามามีบทบาทตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1960 ในช่วงการทดลองระยะแรกของมีเดียอาร์ต
โดยมีการใช้ประติมากรรมและฉากแวดล้อมในรูปของ วิดีโอ
วิดีโออาร์ตถูกสร้างขึ้นโดยใช้อุปกรณ์วิดีโอขนาดพกพา
โดยแทบจะไม่มีสื่ออุปกรณ์ทางศิลปะอื่นใด
โดยที่รูปแบบการแสดงออกเปลี่ยนไปตามการพัฒนาทางเทคนิคแบบต่างๆ ในช่วงต้น
ภาพวิดีโออาร์ตมักจะถูกบันทึกด้วยกล้องถ่ายวิดีโอและถูกนำเสนอโดยตรงผ่านมอร์นิเตอร์
ที่เชื่อมต่อไว้ต่อมาภายหลังศิลปินได้เปลี่ยนมาสร้างงานวิดีโอที่ยาวขึ้นและมีศิลปะมากขึ้น
เพื่อนำเสนอในรูปของงานอินสตอลเลชั่น
โดยที่ภาพมักจะถูกนำเสนอผ่านมอร์นิเตอร์หลายตัวในคิลปะร่วมสมัย งานวิดีโอบางงาน
ก็มีลักษณะเป็นงานคอนเซ็ปชวล บางงานก็อ้างอิงถึงวัฒนธรรมป็อป รวมทั้งงานแสดงสด
หรือการทดลองเกี่ยวกับการรับรู้เชิงการมองเห็น หนังสือเล่มนี้ให้คำอธิบายนำกว้างๆ
ในบทแรกและให้ตัวอย่างสั้นๆ เพื่อปูพื้นฐานและให้ภาพรวมของงานวิดีโออาร์ต
หลากหลายรูปแบบตั้งแต่ยุคต้นจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลหนังสือ

  • วิดีโอ อาร์ต
  • ผู้เขียน: ซิลเวีย มาร์ติน
  • สำนักพิมพ์: TASCHEN
  • จำนวนหน้า: 96 หน้า
  • พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2552
  • ISBN: 9789741605798