ศิลปะป๊อบอาร์ตมีต้นกำเนิดมาจากอังกฤษในช่วงทศวรรษ 1950 ศิลปะแนวนี้เติบโตเต็มที่
ในประเทศอเมริกาในช่วงทศวรรษ 1960 ถือว่าเป็นตัวแทนของ
ชีวิตประจำวันเพื่อนำมาเป็นศิลปะเพื่อชมเชย
สิ่งของที่เป็นผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคทั้งหลายได้รับการมอบหมหายว่ามีความสำคัญต่อคนเรา
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมขั้นสูงกับวัฒนธรรมแบบประชาชนจึงถูกขจัดออกไป พวกสื่อและการโฆษณาจึงอยู่ในท่ามกลางเนื้อหาสาระของป๊อบอาร์ตซึ่งเป็นศิลปะที่
สรรเสริญสังคมแห่งสมัยนิยมการอุปโภคบริโภคได้อย่างฉลาดเฉลียว
ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าของบรรดาศิลปินป็อบที่ใด้นำผลงานออกแสดงตั้งแต่ยุคแรกเริ่มนั้น
ในปัจจุบันนี้ความสำคัญก็ยังไม่ได้ตายจากไป แต่กลับทวีความยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่าเดิม

ข้อมูลหนังสือ

  • ป๊อปอาร์ต
  • ผู้เขียน: เคลาส์ ฮอนเนฟ
  • สำนักพิมพ์: TASCHEN
  • จำนวนหน้า: 96 หน้า
  • พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2552
  • ISBN: 9789741605514