ความมหัศจรรย์ในงานทัศนศิลป์เป็นดังที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งปรากฏให้เห็นอย่างแตกต่าง
ในช่วงเวลาที่แตกต่าง ดังเช่น การสำแดงวิกฤตทางสังคม ซึ่งไม่แน่นอนในแต่ละยุคสมัย
หรือกระทั่งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง
เราพบได้จากตัวอย่างที่มีเสน่ห์ในวิถีธรรมเนียม
ปฏิบัติ ในลัทธิโรแมนติก ในสัญลักษณ์ รวมทั้งในลัทธิเซอร์เรียลิสต์ งานศิลปะแฟนตาสติก
อาจพบได้โดยบังเอิญทั่วไป หรือในเทพนิยาย บางครั้งเป็น เรื่องเพศ
หรือบางทีอาจเป็นเรื่องบันเทิงเริงรมย์
หลายครั้งที่งานเหล่านั้นจะแสดงบางอย่างออกมาเหมือนฝัน
เหนือจริง หรือกระทั่งเหนือธรรมชาติ มีลักษณะพิเศษจากการนิมิตเรื่องทุกเข็ญ
การแสวงหาเป้าหมาย ด้วยจินตนาการอันมืดมนหรือด้วยมุมมองที่แตกต่างจากโลกที่
“เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์” อย่างแท้จริง
ส่วนใหญ่พวกเขาจะมีแนวทางของตนเอง
มากกว่าการเพ่งมองไปยังภายในภายนอก
หนังสือเล่มนี้นำเสนอคิลปะแฟนตาสติก
โดยวิธีที่โดดเด่นจากตัวอย่างในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 จวบจนปัจจุบัน

ข้อมูลหนังสือ

  • ศิลปะแฟนตาสติก
  • แปลจากหนังสือ: Fantastic Art
  • ผู้เขียน: วอลเตอร์ ชูเรียน
  • สำนักพิมพ์: TASCHEN
  • จำนวนหน้า: 96 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2552
  • ISBN: 9789741605170