“ถ้าพูดถึงเด็ก “สมาธิสั้น” คุณจะนึกถึงอะไรครับ ... เด็กที่พูดมาก พูดไม่หยุด ไม่มีสมาธิจดจ่อ ... นึกถึงเด็กที่ดู “ไม่ค่อยเต็ม” หรือนึกถึงอะไรกันบ้างครับ 

หากคุณคิดคล้ายๆ กับข้างต้น ผมอยากบอกว่า ทั้งถูกและไม่ถูกครับ...ความจริงแล้ว เด็กสมาธิสั้น ก็เหมือนเด็กปกติทั่วๆ ไปนี่แหละครับ เพียงแต่พวกเรา มีเรื่องที่พิเศษกว่าคนอื่นเกิดขึ้นในสมองของเรา พวกเราขาดการยั้งคิด พูดมาก และทำสิ่งแปลกๆ ที่ไม่เหมือนคนปกติ ก็เพราะความพิเศษในสมองนี่แหละครับ ที่ผมใช้คำว่า “พวกเรา” เพราะผมเองก็เป็นเด็กสมาธิสั้นคนหนึ่งครับ เป็นเด็กสมาธิสั้นที่เคยโดนหาว่าเป็นเด็กปัญญาอ่อน...”

ข้อมูลหนังสือ