โรอัลด์ ดาห์ล ทำงานร่วมกับ เควนทิน เบลค ปรึกษาหารือและออกความเห็น เมื่อความคิดอันเยี่ยมกับฝีมือเขียนรูปยอดเยี่ยม สอดคล้องผสมกลมกลืน หนังสือแต่ละเรื่องจึงสำเร็จเป็นรูปเล่ม น่าสนใจ เป็นที่ชื่นชอบของผู้อ่าน ไม่แต่เด็กเท่านั้น ทว่า รวมถึงผู้ใหญ่ ซึ่งติดตามงานของทั้งสองตลอดมาอีกด้วย

'คุณจิ้งจอก' หรือ Fantastic Mr. FOX รูปแบบหนังประกอบภาพ อาจทำให้คนส่วนใหญ่มองผิวเผินคิดว่าเป็นหนังสือเด็ก เน้นความสนุก แต่แท้จริงแล้ว โรอัลด์ ดาห์ล มิได้เขียนเรื่องนี้ให้เด็กๆ อ่านเท่านั้น เขาเจตนาให้ผู้ใหญ่อ่านไปพร้อมๆ กับเด็ก และได้รับรู้บางสิ่งซึ่งแฝงไว้อย่างแนบเนียนตลอดทั้งเรื่องด้วย

จะน่ายินดียิ่ง หากผู้ใหญ่ค้นหาสิ่งซึ่ง 'ซ่อน' อยู่ในเรื่องนี้ได้พบ ก่อนที่เด็กๆ จะตั้งคำถามว่า พฤติกรรมทั้งหลายในเรื่องนี้ ดูจะมีสิ่งซึ่งคล้ายหรือเหมือนกับที่ผู้ใหญ่ใกล้ตัวกำลังประพฤติปฏิบัติกันอยู่ ใช่ไหม

- สำนักพิมพ์ผีเสื้อ

ข้อมูลหนังสือ

  • คุณจิ้งจอก (พิมพ์ครั้งที่ 2)
  • แปลจากหนังสือ: Fantastic Mr. Fox
  • ผู้เขียน: Roald Dahl
  • ผู้แปล: สาลินี คำฉันท์
  • สำนักพิมพ์: ผีเสื้อ
  • จำนวนหน้า: 152 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — กรกฎาคม 2562
  • ISBN: 9789741405213