ผมได้เรียนรู้ว่ายารักษาโรคนั้นไม่อาจช่วยอะไรได้มากถ้าหัวใจเราเศร้าสร้อยครับ ผมได้เรียนรู้ว่า ฅนเราจะหายป่วยก็ต่อเมื่อเราอยากมีชีวิตอยู่ต่อไป”

ข้อมูลหนังสือ

  • ติสตู นักปลูกต้นไม้
  • แปลจากหนังสือ: TISTOU LES POUCES VERTS
  • ผู้เขียน: Maurice Druon
  • ผู้แปล: อำพรรณ โอตระกูล
  • สำนักพิมพ์: ผีเสื้อ
  • จำนวนหน้า: 176 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 3 — กุมภาพันธ์ 2557
  • ISBN: 9789741404285