“แม่มด” เป็นเรื่องราวของเด็กชายกับคุณยายใจดี เรื่องราวอันแสนแปลกนี้เล่าโดยเด็กชายอายุประมาณ 8 ขวบคนหนึ่ง พ่อกับแม่ของเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เขาจึงต้องอยู่ในความดูแลของยาย ยายมักจะเล่าเรื่องต่างๆ ให้เขาฟัง โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับแม่มด แม่มดที่ยายเล่าให้ฟังนั้นเกลียดชังเด็กๆ อย่างรุนแรง และพยายามกำจัดเด็กๆ ให้หมดไปจากโลก ยายสอนให้เขาสังเกตว่าใครเป็นแม่มด เพราะแม่มดก็อยู่ร่วมกับเราในโลกนี้ อาจเป็นคนข้างบ้าน หรือกระทั่งครูของเด็กๆ

เรื่องต่อไปนี้ไม่ใช่เทพนิยาย แต่เป็นเรื่องจริงเกี่ยวกับแม่มด ข้อสำคัญเกี่ยวกับแม่มดคือสิ่งที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ ฟังให้ดี.. และอย่าลืมเป็นอันขาด.. แม่มดแต่งกายด้วยเสื้อผ้าธรรมดา.. มองดูก็เหมือนผู้หญิงทั้งหลาย.. อยู่บ้านเหมือนพวกเรา.. และทำงานอาชีพต่างๆ เหมือนคนทั่วไป.. เพราะอย่างนี้เอง จึงยากนักที่จะรู้ว่าใครเป็นแม่มด.. แม่มดตัวจริงเกลียดชังเด็กๆ อย่างรุนแรง เกินกว่าที่คุณจะจินตนาการได้ว่า.. มีความเกลียดชังอื่นใดเท่าเทียมได้อีก

ข้อมูลหนังสือ

  • แม่มด
  • แปลจากหนังสือ: The Witches
  • ผู้เขียน: Roald Dahl
  • ผู้แปล: สาลินี คำฉันท์
  • สำนักพิมพ์: ผีเสื้อ
  • จำนวนหน้า: 256 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2559
  • ISBN: 9789741404162