กาลครั้งหนึ่ง และนั่นก็นมนานแล้ว กลางสี่มุมโลก 
มีหมู่เกาะซึ่งราชินีแห่งท้องทะเลปกปักรักษา 
นี้เป็นหมู่เกาะแสนหวงแหน นางตั้งชื่อให้ว่า 
หมู่เกาะต้องใจ  

บางครั้งบางครา (ทว่า แทบจะไม่เคยเกิดขึ้น)  
นักเดินเรือใจกล้า  
เจ้าของกล้องส่องทางไกลคุณภาพดีเลิศ 
เผอิญจับภาพเกาะหนึ่งของหมู่เกาะนี้ได้ 
วูบไหวอยู่ใต้แสงอาทิตย์ 
แต่เสียงอุทาน “แผ่นดิน!” ยังไม่ทันแผ่วจาง 
เกาะนั้นพลันเลือนหาย 
ใต้กลุ่มหมอกที่ก่อตัวฉับพลัน  

แล้วทันใดก็บังเกิดพายุไซโคลน พายุทอร์นาโด 
พายุใต้ฝุ่น อีกทั้งคลื่นใต้น้ำหลายระรอก  

กะลาสีย่อมอยากทำสิ่งอื่นในท้องทะเล 
มากกว่าการอับปางทุกวัน 
พวกเขาจึงไม่ใส่ใจสำรวจต่อ  

พวกเขาเรียกเกาะเหล่านี้ว่า หมู่เกาะชเลจร 
ทั้งนี้เป็นเพราะเกาะเหล่านี้ไม่เคยอยู่กับที่

ข้อมูลหนังสือ

  • จดหมายจากหมู่เกาะชเลจร
  • แปลจากหนังสือ: Lettre des Îles Baladar
  • ผู้เขียน: Jacques Prevert
  • ผู้แปล: วัลยา วิวัฒน์ศร
  • สำนักพิมพ์: ผีเสื้อ
  • จำนวนหน้า: 144 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2555
  • ISBN: 9789741404117