เราอาจลืมไปว่าโลกกลม และเมื่อโลกกลม พื้นผิวก็เชื่อมต่อถึงกัน ยิ่งเมื่อความรู้เบื้องต้นอธิบายว่า พื้นโลกส่วนใหญ่เป็นผืนน้ำ ก็เท่ากับว่า มนุษย์ สัตว์ และพืชบนโลกนี้อาศัยน้ำจากสายและหยดเดียวกัน เราต่างดื่มน้ำด้วยกัน ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ ณ ที่ส่วนใดของโลก 

       บัดนี้ เราเริ่มสำนึกและตระหนักว่า ภัยพิบัติอันเกิดขึ้นในที่แห่งใดของโลกก็ตามย่อมกระทบถึงทุกหนแห่งบนโลกนี้ 

ข้อมูลหนังสือ