ข้าพเจ้าเขียนเรื่องนี้ให้ เออูเจนิโอ อัลเลกริ นักแสดงและกาบริเอเล วาชิส ผู้กำกับ ทั้งสองนำเรื่องนี้ไปสร้างเป็นการแสดงบนเวทีในงานเทศกาลเมืองอัสติ เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

ข้าพเจ้าไม่ทราบเลยว่า นี่เพียงพอหรือไม่ที่จะกล่าวว่า ข้าพเจ้าประพันธ์บทละคร ข้าพเจ้าออกจะเคลือบแคลงใจอยู่ บัดนี้ เมื่อได้เห็นบทประพันธ์นี้ในรูปหนังสือ ข้าพเจ้ามีความรู้สึกโน้มเอียงว่า นี่คือบทประพันธ์ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างบทละครแท้จริงกับเรื่องเล่าสำหรับอ่านออกเสียง

ข้าพเจ้าคิดว่า ไม่มีชื่อเรียกบทประพันธ์ลักษณะนี้ กระนั้นก็ไม่สำคัญนักสำหรับข้าพเจ้าแล้ว  นี่เป็นเรื่องราวแสนงามที่มีค่าพอแก่การนำมาบอกเล่า อีกทั้งข้าพเจ้ายังพอใจที่จะคิดว่า จะมีใครสักฅนอ่านเรื่องนี้

– เอ. บี. (กันยายน ค.ศ.๑๙๙๔)

ข้อมูลหนังสือ