นวนิยายเรื่อง “ซึ่งมิอาจปลอบประโลม” อ้างถึงความทุกข์ของพระแม่มารี เมื่อสูญเสียพระเยซูคริสต์ ตัวละครเอกเปรียบตนเองเป็น master dolorosa หรือแม่พระมหาทุกข์ เพราะตนเองก็เสียลูกชายไปเช่นกัน เพลงที่ตัวละครเอกชอบฟังคือ stabat Mater หรือ พระแม่ผู้ยืนคร่ำครวญ ซึ่งบรรยายความทุกข์ของพระแม่มารีขณะยืนอยู่ใกล้ฐานไม้กางเขน แหงนมองพระผู้ไถ่บาปซึ่งถูกตรึงอยู่ 
นอกจากจะเปรียบตัวเองเป็นแม่พระมหาทุกข์แล้ว ตัวละครเอกยังพอใจทนทุกข์ให้ถึงที่สุดก่อนตาย โดยปรารถนาให้ตนเองป่วยเป็นโรคนิโอเบ กล่าวคือเป็นอัมพาตจนแข็งทั้งตัว นวนิยายเล่มนี้สำหรับทุกคนที่มีแม่ และทุกคนที่เป็นแม่ แต่ไม่เหมาะสำหรับเด็กเริ่มอ่าน

ข้อมูลหนังสือ