มังกรค่สู้สิบทิศ เล่ม 13 โค่วจงจื่อหลิงมุ่งหน้าเดินทางไปยังเมืองสวี เพื่อล่าล้างอวี้เหวินฮั่วจี๋แก้ค้นให้กับชอนกุนบี กลับพบพานบุคคลที่คาดฝันไม่ถึงมาก่อน อย่างนั้นอวี้เหวินฮั่วจี๋จะมีจุดจบอย่างไร โค่วจงกับฉีจือหลิงตั้งใจไปเยี่ยมหลินจงน้อย ผู้เป็นบุตรกำพร้าของซู่ซู่ แต่แล้วทราบข่าวไจ๋เจียวกับตู้สูฝางถูกทำร้ายบาดเจ็บ สูญเสียหนังแกะอันมีค่าถึงแปดหมื่นผืน ดังนั้นทั้งสองจึงตัดสินใจเดินทางออกนอกด่าน ทวงถามความยุติธรรมให้แก่นาง

ข้อมูลหนังสือ