การแข่งขันหมากล้อมที่แคว้นเยี่ยหลางเริ่มขึ้นแล้ว เฉินผิงแสดงฝีมือแยบคาย เอาชนะเปี้ยนไป๋แห่งไหวอิน สีซื่อจากฉู่ตะวันตกจึงถอนนตัวจากไป เพื่อให้เป็นไปตามแผนการที่จี้คงโส่ววางไว้ เฉินผิงจึงแกล้งแพ้แก่ฝางเว่ย ซึ่งเป็นตัวแทนของหลิวปังให้หลิวปังได้สัมปทานเหล็กทองเหลือง จากนั้นจี้คงโส่วจึงปลอมเป็นเฉินผิง คิดตามหลิวปังกลับแดนฮั่นจงเพื่อหาโอกาสลอบสังหารหลิวปัง

ข้อมูลหนังสือ