"ศึกรักแดนสนธยา" เล่มนี้เป็นเล่ม 2 พลังอันลึกลับที่กำหนดทุกสรรพสิ่ง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เฝ้ารักษานครโบราณ หรือเป็นภูตพรายวิญญาณอาฆาตเมื่อพันปีก่อน    

กูเยี่ยหมิง มีความรู้สึกว่า นับตั้งแต่ อูจื่อซวี พลั้งมือฆ่า หวงฝู่อิง สุรางคณาหวินเมิ่ง ก็เริ่มแผนการของนาง ม้วนกวาดผู้คนทั้งทางตรงและทางอ้อม เข้ามายังห้วงชะตาที่นางวางเอาไว้ แม้แต่ฮ่องเต้ปัจจุบันก็ไม่อาจรอดพ้น ห้วงแห่งโชคชะตาครั้งนี้ อาจส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทั้งแผ่นดิน

ข้อมูลหนังสือ