เล่มนี้มีตัวละครใหม่ๆ ปรากฎขึ้น ยกตัวอย่างเฉินผิง หลงเกิง เชื้อพระวงศ์โคกูเรียวชื่อลีจองมู นินจาชายหญิงจากทะเลบูรพาชื่อโตกา โอคามิ กับ โคโกะ มารูมุ ทั้งย้ายสมรภูมิจากดินแดนจงหยวนภาคกลาง มายังแคว้นเยี่ยหลางซึ่งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เพิ่มความตื่นเต้นลี้ลับกว่าเดิม

ข้อมูลหนังสือ