เขียนถึงมหาเสนาบดีเจ้าเกา จัดเลี้ยงงานวันเกิดปีที่ห้าสิบ ทูลเชิญฉินเอ้อซื่อเสด็จมาเข้าร่วม โดยวางแผนช่วงชิงภาพมุ่งมังกรจากพระองค์ แต่แล้วสถานการณ์เปลี่ยนพลิกฉินเอ้อซื่อถูกเสินหนงเซียนวางยาจนสิ้นพระชนม์ ภาพมุ่งมังกรกลับตกเป็นของจี้คงโส่ว คิดไม่ถึงสหายกลับทรยศหักหลัง หานซิ่นกลับลอบทำร้ายจี้คงโส่ว ช่วงชิงภาพวาดมุ่งมังกรไป

ข้อมูลหนังสือ