พยากรณ์ประกาศิต ตอน อานุภาพฟ้า เป็นเรื่องราวที่สืบต่อจากตอนมัจจุราชมืดและโฉมสะคราญมากสีสัน เขียนถึงการประลองฝีมือระหว่างฝ่ายธัมมะและอธรรม ลี้โป่วอีและพวกต้องฝ่าค่ายกลห้าธาตุของตำหนักฟ้าซึ่งประกอบด้วยค่ายกล ทอง ไม้ น้ำ ไฟ ดิน ยังมีตอนแพทย์เหนือแพทย์เขียนถึงจอมแพทย์ที่มีจริยะอันสูงส่ง วิชาแพทย์ที่รุดหน้าก้าวไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อานุภาพแห่งฟ้าเป็นเป็นฉันใดคงต้องติดตามจึงทราบได้...เชิญร่วมติดตามอ่านนวนิยายจีนกำลังภายในที่ ทีวีบี นำไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์ได้แล้วในเล่ม

ข้อมูลหนังสือ