รวมเรื่องสั้นคัดสรรค์ “แสงแรกของจักรวาล และเรื่องสั้นอื่นๆ” เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องสั้นของนิวัต ซึ่งเขียนตั้งแต่ปี 2538 จนถึง 2542 และ จาก 2542 จนถึงปัจจุบัน (2551) รวมเรื่องสั้นชุดนี้ประกอบด้วยเรื่องสั้นจำนวน 9 เรื่อง ซึ่งแต่ละเรื่องสามารถแยกอ่านจากกันได้ ผู้เขียนตั้งใจให้หนังสือไม่มีคอนเซ็ปต์เหมือนดัง “ลมหายใจอุบัติซ้ำ” หรือ “ขอบฟ้าเหตุการณ์” ทว่าสิ่งที่ผู้อ่านจะได้รับรสของเรื่องสั้นเล่มนี้ก็คือช่วงเวลางานเขียนในแต่ละยุคของนิวัต โดยผู้อ่านจะสามารถเข้าใจถึงวิวัฒนาการของผู้เขียน อารมณ์ของยุคสมัย ฉากในแต่ละฉากซึ่งผู้เขียนได้ประสบมา แล้วนำมาเสนอให้ผู้อ่านได้อ่านในรูปแบบที่ละเมียดละไมไม่น้อย รวมเรื่องสั้นเล่มนี้จึงเป็นเหมือนหมุดหมายหนึ่งของนิวัต ที่นักอ่านจะได้ติดตามวิวัฒนาการของเขาต่อไป

ข้อมูลหนังสือ