สารคดีเชิงประวัติศาสตร์เล่มสำคัญที่บอกเล่าพระราชประวัติของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และบทบาทในเวทีระดับโลกที่ทำให้พระองค์เป็นรัฐสตรีผู้ทรงเกียรติ พร้อมเผยเรื่องราว behind the scene ตั้งแต่แนวทางการดำเนินนโยบายทางการทูต ความแยบยลในบทสนทนาระหว่างมื้ออาหารค่ำกับบุคคลสำคัญทั่วโลก ตลอดจนรายละเอียดยิบย่อยที่สุดอย่างการเลือกสรรเครื่องแต่งกาย
.
พบกับบทสัมภาษณ์เชิงลึกของเอกอัครราชทูต บุคคลผู้ใกล้ชิดในวัง รวมถึงบรรดาเชื้อพระวงศ์ จากปลายปากกาของโรเบิร์ต ฮาร์ดแมน นักข่าวผู้สามารถเข้าถึงข้อมูลสุด exclusive ของราชวงศ์อังกฤษ มีความเชี่ยวชาญในประวัติราชวงศ์โดยเฉพาะ และเป็นที่ยอมรับในวงการหนังสืออย่างกว้างขวาง

ข้อมูลหนังสือ